ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Q-Analytics™ web analytics: the view shows sequences of events of test sessions. Quality Monitor™ code analysis: the view shows the coupling of classes (spheres) belonging to packages (same color same package). Classes of the same package are obviously coherent and loosely coupled to other packages’ classes. This is good for separately testing and developing the packages.

"Q" Verktyg

Quality MonitorAndra "Q" Verktyg samla in information om schema, budget, och kundtillfredsställelse. Dessa verktyg hjälper IT-chefer att minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten. De kan användas som plug-ins till Quality Monitor™ eller som fristående webbtjänster.


timeloQtimeloQ™ är en webbtjänst som hjälper dig med tidsplanering och budgetering och bidrar med aktuell information om dina IT-projekt. Du kan planera dina projekt-sprints, logga din tid och kontinuerligt jämföra planen med verklighet.


QuickVotesQuickVotes™ är en webbtjänst som hjälpa dig att snabbt sammanställa enkäter. På detta sät får du feedback från kunder och andra intressenter. Inrätta ett frågeformulär, skicka ut den till kunderna, få omedelbar feedback.


QuickDecideQuickDecide™ är en webbtjänst som stöder beslutsfattning med hjälp av den analytiska hierarkiska processen. Den hjälper dig även att definiera en kvalitetsmodell anpassad till behoven i ditt företag eller utvecklingsprojekt.


QAnalyticsQAnalytics™ är ett webbanalysverktyg. Den övervakar hur användare interagerar med en webbaserad teknisk dokumentation. På detta sät kan man bedöma enkelhet och användbarhet av teknisk dokumentation.


QlonesQlones™ är en webbtjänst för detektering av kopior i programmkod och i dokumentationer som du kan ladda upp till tjänsten.

Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se