ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Quality Monitor™ code analysis: the view (by yWorks) shows the coupling of classes (boxes) belonging to packages (same color same package). Classes of the same package are obviously coherent and loosely coupled to other packages’ classes. This is good for separately testing and developing the packages. Quality Monitor™ documentation analysis: the view (by yWorks) shows the cloning of documents (boxes); clone degree increases blue to red and cloned documents are displayed in clusters.

Verktyg

Quality MonitorQuality Monitor™ är ett webb-verktyg för kvalitetsanalys av mjukvara och teknikinformation. Mjukvara och andra designspecifikationer och dokumentationer kan laddas upp. Sedan utför Quality Monitor™ standadiserade eller kundanpassade kvalitetsanalyser. Analysen kan enkelt anpassas till kvalitetsbehoven i ett företag eller projekt och kan harmoniskt integreras i befintliga utvecklingsprocesser. [ detaljer ]

Quality MonitorAndra "Q" Verktyg samla in information om schema, budget, och kundtillfredsställelse. Dessa verktyg hjälper IT-chefer att minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten. De kan användas som plug-ins till Quality Monitor™ eller som fristående webbtjänster. [ details ]

Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se